Risako Hayakawa, harp Hiroshi Ikematsu, contrabass / NOSTALGIA / 2018
photo : Ukyo Koreeda